خرید

جهت خرید هریک از محصولات، پس از واریز مبلغ قیمت محصول مورد نظر اطلاعات زیر را برای ما ارسال کنید.

 

1.  عنوان محصول (کارت ویزیت شماره 001)

2.  اطلاعت واریز مبلغ شامل:

 

تاریخ واریز | مبلغ واریزی | شماره فیش واریزی یا شماره پیگیری و یا شماره کارت شما (در صورت واریز کارت به کارت)  

 

به فاصله یک روز پس از دریافت ایمیل از سوی شما محصول به صورت لایه باز ( Open Layer ) برای شما ارسال می گردد.

 

شماره حساب: 0003042776 بانک مسکن

شماره کارت: 6280231225672749

صاحب حساب: علیرضا شجاعی

 

/ 0 نظر / 9 بازدید